Biuletyn – 09.2012

I. ORZECZNICTWO Pozorna umowa poręczenia może naruszać umowny zakaz zawarcia umowy przelewu wierzytelności Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2012 roku, sygn. akt III CZP 10/12 W dniu 20 kwietnia 2012 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę, iż pozorna umowa poręczenia, zawarta dla ukrycia umowy przelewu wierzytelności przez wierzyciela zakładu opieki zdrowotnej z podmiotem profesjonalnie …

Biuletyn – 09.2012 Czytaj więcej »