Zespół

Jako Kancelaria obsługująca różnych klientów o zróżnicowanych problemach prawnych, dbamy o to by nasza kadra była również różnorodna, bogata w doświadczenia, zainteresowania i specjalizacje. Dzięki temu, możemy każde zadanie postawione przez naszego klienta rozpatrywać wszechstronnie. Dodatkowo, w ramach potrzeb, współpracujemy z różnego rodzaju podmiotami gospodarczymi oferującymi kompatybilne usługi.

Zespół kancelarii stanowią profesjonaliści, których celem jest znalezienie skutecznego rozwiązania dla każdego postawionego problemu.

 • Andrzej Fortuna

  1. radca prawny - członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku – nr wpisu Gd-1539
  2. mediator – wpisany na listę Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku
  3. mediator - wpisany na listę mediatorów Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji z siedzibą w Gdańsku.
  4. arbiter - wpisany na listę Sądu Arbitrażowego działającego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie
  5. członek Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Województwie Pomorskim
  6. członek Komisji Bioetycznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
  7. specjalizacja – prawo medyczne, windykacja należności, prawo energetyczne, prawo farmaceutyczne, prawo handlowe, audyty prawne, prawo zamówień publicznych, wykroczenia
  8. doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych z branży energetycznej, medycznej, przemysłowej i nowych technologii
  9. doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń
  10. kontakt: tel. (58) 340 47 63, e-mail: kancelaria@fortuna-krp.pl
 • Danuta Fortuna

  1. radca prawny - członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku – nr wpisu Gd-749
  2. mediator – wpisany na listę Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku
  3. specjalizacja – prawo zamówień publicznych, prawo medyczne, prawo energetyczne
  4. doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych z branży przemysłowej w tym zakładów przemysłu stoczniowego, z branży medycznej - w tym doradztwo w przekształceniach własnościowych zakładów opieki zdrowotnej, energetycznej, usług pocztowych, budowlanej
  5. doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu prawa pracy oraz procesów restrukturyzacyjnych w służbie zdrowia
  6. zainteresowania – procesy przekształceń własnościowych, prawo medyczne
  7. kontakt: tel. (58) 340 47 63, e-mail: kancelaria@fortuna-krp.pl
 • Anna Grzelak

  1. radca prawny – członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku - nr wpisu 2045
  2. kierownik Działu ds. Analiz Prawnych
  3. absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  4. ukończyła aplikację sądową i złożyła egzamin sędziowski
  5. ukończyła studia podyplomowe „Podatki i prawo podatkowe”
  6. specjalizacja - sprawy gospodarcze, prawo pracy, prawo autorskie, zamówienia publiczne
  7. doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych działających w branży budowlanej, energetycznej, informatycznej, nowych technologii i przedsiębiorstw produkcyjnych
  8. kontakt: tel. (58) 340 47 63, e-mail: a.grzelak@fortuna-krp.pl
 • Joanna Kuczyńska

  1. radca prawny - członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku - nr wpisu Gd 3021
  2. absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
  3. zainteresowania - prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo cywilne
  4. kontakt: tel. (58) 340 47 63, e-mail: j.kuczynska@fortuna-krp.pl
 • Kamila Kowalska

  1. aplikant II roku aplikacji radcowskiej - wpis na listę przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku,
  2. absolwentka prawa i administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego,
  3. zainteresowania -prawo pracy, prawo cywilne.
  4. kontakt: tel. 58 340 47 63, e-mail: k.kowalska@fortuna-krp.pl
 • Magdalena Tkaczyk

  1. aplikant II roku aplikacji radcowskiej - wpis na listę przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku,
  2. absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  3. zainteresowania: prawo cywilne, prawo upadłościowe
  4. kontakt: tel. 58 340 47 63, e-mail: m.tkaczyk@fortuna-krp.pl
 • Damian Pałecki

  1. kontakt: tel. , e-mail: d.palecki@fortuna-krp.pl
 • Monika Lenkiewicz

  1. sekretarka - asystentka
  2. doświadczenie w pracy administracyjno – biurowej, sporządzaniu dokumentacji i organizacji procesów administracyjnych
  3. kontakt: tel. (58) 340 47 63, e-mail: sekretariat@fortuna-krp.pl

Dziękujemy wszystkim osobom, które współpracowały z nami tworząc naszą Kancelarię. Szczególne wyrazy wdzięczności i pamięci składamy Marianowi Fortuna – który olbrzymim wkładem własnej pracy przyczynił się do tego, że możemy dziś pracować i odnosić sukcesy.