Oferowane usługi

Obsługa prawna

Oferujemy swoje usługi zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom fizycznym. Szczegółowy zakres usług jest zawsze indywidualnie dopasowany do potrzeb i oczekiwań naszego Klienta.

W ramach współpracy proponujemy:
  • doradztwo prawne w zakresie całości prowadzonej działalności
  • sporządzanie opinii w indywidualnych zagadnieniach
  • usługi w zakresie tworzenia i przekształcania podmiotów gospodarczych
  • identyfikację zagrożeń Klienta wynikających z przeglądu i analizy umów, porozumień i kontraktów już zawartych

Pomoc prawną świadczymy w siedzibie Kancelarii, w miejscu prowadzenia działalności przez Klienta lub za pośrednictwem faksu, telefonu bądź Internetu.
Sporządzamy okresowe sprawozdania z wykonywanych czynności, co pozwala na ustalenie jej efektywności.

W celu zapewnienia całościowych rozwiązań problemów naszych Klientów współpracujemy z podmiotami zajmującymi się wywiadem gospodarczym, księgowymi, notariuszami, adwokatami oraz innymi radcami prawnymi.


Szkolenia

Oferujemy możliwość przeprowadzania specjalistycznych szkoleń z zakresu prawa medycznego, prawa energetycznego i prawa pracy na wybrany temat. Usługę możemy wykonać zarówno w siedzibie Kancelarii, jak i w miejscu prowadzania działalności przez Klienta. Wysokość wynagrodzenia z tego tytułu ustalona jest w zależności od tematyki szkolenia, czasu jego trwania oraz ilości uczestników.