Specjalizacja

  • Prawo energetyczne – obsługa przedsiębiorstw energetycznych, postępowania przed Urzędem Regulacji Energetyki, roszczenia z tytułu nielegalnego pobierania energii, postępowanie w sprawie przeprowadzania inwestycji przez cudze grunty;
  • Prawo medyczne – obsługa zarówno publicznych jak i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, postępowanie w sprawie rejestracji zakładów opieki zdrowotnej, doradztwo w przekształceniach własnościowych zakładów opieki medycznej, postępowania w sprawie błędów medycznych,
  • Prawo spółek handlowych – rejestracja spółek handlowych, kompleksowa obsługa spółek w zakresie obowiązków organów wynikających z ustawy oraz Krajowego Rejestru Sądowego;
  • Prawo podatkowe – udzielanie porad i opinii w sprawie interpretacji prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego, podatku od towarów i usług.
  • Prawo pracy – tworzenie wewnętrznych aktów prawnych regulujących prawa i obowiązki pracowników, bieżące wsparcie pracodawcy w działaniach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, sporządzania opinii i udzielania porad prawnych.
  • Prawo zamówień publicznych – obsługa zarówno zamawiających jak i wykonawców, wsparcie w zakresie oceny zgodności z przepisami prawa warunków przetargów, reprezentowanie stron w postępowaniu odwoławczym.
  • Prawo budowlane – obsługa procesów inwestycyjnych na wszystkich etapach realizacji, opracowywanie umów zabezpieczających wszelkie interesy klienta.
  • Windykacja należności – dochodzenie należności, zarówno pojedynczych jak i tzw. należności masowych. Prowadzenie postępowania zarówno na etapie przedsądowym (wezwania do zapłaty, zawieranie ugód), jak i reprezentowanie klienta przed sądem