O kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego FORTUNA to przede wszystkim ludzie. Naszą siłą są wieloletnie doświadczenia w obsłudze prawnej firm działających na terenie całego kraju. Zespół tworzący Kancelarię to radcy prawni i prawnicy specjalizujący się w różnych branżach. Oferujemy swoje usługi zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom fizycznym. Świadczone przez nas usługi to zawsze „projekty na miarę”. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, rozpatrując sytuację prawna i faktyczną naszego klienta, gdyż najważniejsze dla nas są jego potrzeby i oczekiwania.

Priorytetem w naszych działaniach jest dostarczanie skutecznych rozwiązań prawnych przy jednoczesnej dbałości o bezpieczeństwo naszych klientów. W ramach obsługi analizujemy stan prawny klientów (zawarte umowy, kontrakty, porozumienia) i identyfikujemy związane z nimi zagrożenia. Działamy zgodnie z zasadami etyki oraz zapewniamy zachowanie poufności danych i informacji uzyskanych w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Ponadto, każdy z naszych radców posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

W informacji jest siła i dlatego korzystamy z najnowocześniejszych systemów informacji prawnej oraz własnej, dużej bazy komentarzy i orzecznictwa wspierającego interpretacje przepisów. Posiadany przez nas system pozwala nam gwarantować stosowanie zawsze obowiązujących przepisów.

W celu zapewnienia całościowych rozwiązań problemów naszych Klientów współpracujemy z podmiotami zajmującymi się wywiadem gospodarczym, księgowymi, notariuszami, adwokatami oraz innymi radcami prawnymi. Przygotowujemy i organizujemy specjalistyczne szkolenia dostosowane do potrzeb naszych klientów.

Wszechstronnie dbamy o interesy naszych klientów, bo miarą naszego sukcesu jest zadowolenie naszych klientów.