Aktualności

Nowy Biuletyn Kancelarii

nowości z zakresu prawa medycznego
więcej

Nowy Biuletyn Kancelarii

więcej

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego II GSK 1829/13

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną wniesioną przez Radę Gminy Kobylnicy.

Uchwała Rady Gminy ustalała odmienne stawki za zajęcie pasa drogowego dla spółek gminy i dla innych podmiotów. Nasza Kancelaria w imieniu klienta wniosła o unieważnienie uchwały Rady Gminy jako dyskryminującej i nie znajdującej oparcia w przepisach. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku stwierdzał niewazność uchwały w zakresie stawek opłat. Rada Gminy Kobylnicy wniosła skarge kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W dniu 18.12.2014r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną i podtrzymał wyrok uzasadniając, iż brak jest oparcia w przepisach różnicowania opłat za zajęcie pasa drogowego dla urządzeń wodociągowych i gazowych.

więcej

Nowy biuletyn Kancelarii

zmiany dotyczące prawa medycznego
więcej

Nowy Biuletyn Kancelarii

kolejne ionformacje na temat aktualnie obowiązujących przepisów w nowym biuletynie Kancelarii
więcej

Nowy biuletyn Kancelarii

zmiany z zakresu prawa medycznego
więcej

Nowy biuletyn Kancelarii

Ukazał się nowy biuletyn Kancelarii przedstawiający zmiany w przepisach i orzecznictwo
więcej

GRATULACJE!!!

Składamy serdeczne gratulacje naszym pracownikom: Michałowi Sokołowskiemu i Dominikowi  Uniatowskiemu, którzy uzyskali pozytywne wyniki z egzaminu na aplikację.
więcej

Nowy biuletyn Kancelarii

Ukazał sie kolejny biuletyn Kancelarii przedstawiający zmiany w przepisach oraz orzecznictwo.
więcej