Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem nr 5/2017 opracowanym przez naszych prawników

Ukazał sie nowy Biuletyn naszej Kancelarii informujący o istotnych zmianach w przepisach

oraz aktualnym orzecznictwie.

więcej

Opieka nad chorym członkiem rodziny

- na potrzeby portalu trójmiasto.pl tematykę związaną z opieką nad chorym członkiem rodziny w odniesieniu do prawa pracy omawia radca prawny naszej Kancelarii. Zapraszamy do lektury!
więcej

Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem nr 4/2017 opracowanym przez naszych prawników

Ukazał sie nowy Biuletyn naszej Kancelarii informujący o istotnych zmianach w przepisach

oraz aktualnym orzecznictwie.

 

więcej

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Biuletynem opracowanym przez naszych prawników

Ukazał sie nowy Biuletyn naszej Kancelarii informujący o istotnych zmaianach w przepisach oraz aktualnym orzecznictwie
więcej

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Biuletynem opracowanym przez naszych prawników

Ukazał sie nowy Biuletyn naszej Kancelarii informujący o istotnych zmaianach w przepisach oraz aktualnym orzecznictwie
więcej

Sukces Kancelarii

Korzystny wyrok w I i II instancji w sporze z zakresu rozliczeń prowadzonym w imieniu wiodącego przedsiębiorstwa budowlanego.
więcej

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Biuletynem opracowanym przez naszych prawników

Ukazał sie nowy Biuletyn naszej Kancelarii informujący o istotnych zmaianach w przepisach oraz aktualnym orzecznictwie w tym m.in. o zmianach w kodeksie pracy, nowym systemie rozwiązywania sporów konsumenckich, jednolitym pliku kontrolnym, zmianach VAT, orzecznictwie dotyczącym skróconego okresu wypowiedzenia, bankowego tytułu egzekucyjnego i innych.
więcej

Sukces Kancelarii

Korzystne rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej
więcej

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Biuletynem opracowanym przez naszych prawników

Ukazał sie nowy Biuletyn naszej Kancelarii informujący o istotnych zmaianach w przepisach oraz aktualnym orzecznictwie, w tym m.in. zmianach dotyczących umów zlecenia w 2017 roku, transakcjach gotówkowych w obrocie gospodarczym, obniżeniu podatku dochodowego, nowych unormowaniach w zakresie dokumentowania cen transferowych, orzeczeniu dotyczącym odsetek naliczanych po ogłoszeniu upadłości, orzeczeniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczącym nabytych licencji.

 

więcej

Wypadek w pracy na okresie próbnym, rozwiązanie umowy zawartej na okres próbny

- tamatykę zwiazaną z wypadkami przy pracy w przypadku osób zatrudnionych na okres próbny oraz możliwości rozwiązania takiej umowy omawia radca prawny naszej Kancelarii na potrzeby portalu trojmiasto.pl.
więcej