Aktualności

Finanse dla Niefinansistów

Szkolimy naszych pracowników!
więcej

Zamówienia publiczne

szkolenia podnoszące kwalifikacje naszych pracowników
więcej

Wypowiedzenie umowy a porozumienie stron

Nasz prawnik odpowiada na pytanie czytelnika portalu trójmiasto.pl
więcej

Zakaz konkurencji w umowie o dzieło

dozwolone zapisy w umowach?
więcej

Gratulacje

Gratulujemy p. Filipowi Jankowskiemu z okazji urodzin syna Kubusia!

więcej

Kancelaria stworzyła nowy Dział - Dział Nieruchomości

w związku ze znacznym zwiększeniem ilości prowadzonych spraw dotyczących ograniczonych praw rzeczowych w  Kancelarii został utworzony nowy dział – Dział Nieruchomości. Kierownikiem Działu została P. Anna Otawa.

więcej

Świadczenia alimentacyjne

Pomniejszenie przez pracodawcę wynagrodzenia pracownika jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych ustawowo. Należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych mogą być przedmiotem potrącenia z pensji. Czy świadczenia te mogą być potrącane z pensji, która nie przekracza średniej krajowej?

więcej